chunky

chunky
{'tJADki}
1. a буци
2. нисък и набит, дребен и як
* * *
{'tJADki} а 1. а буци; 2. нисък и набит, дребен и як.
* * *
1. a буци 2. нисък и набит, дребен и як
* * *
chunky[´tʃʌηki]adj 1. набит;як;2. тежък,масивен,стабилен;\chunky historical romances обемисти(дебели)историческироманси;FONT face=Times_Deutsch}} adv chunkily; 3. надребникъсчетa(захрана); \chunky peanut butter фъстъченомаслоспарченцаотфъстъци.

English-Bulgarian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

 • Chunky — Localización de Chunky en el Condado de Newton, Misisipi …   Wikipedia Español

 • Chunky — or chunk may refer to: Chunk (cocktail) or tschunk, a cocktail Chunk (information), a fragment of information used in many multimedia formats Chunky, Mississippi, a town in Mississippi C.h.u.n.k. 666, an American tall bike club Nestlé Chunky, a… …   Wikipedia

 • Chunky — ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten: Chunky (Mississippi) Chunky (Texas) Diese Seite ist eine Begriffsklärung zur Unterscheidung mehrerer mit demselben Wort bezeichneter Begriffe …   Deutsch Wikipedia

 • Chunky — Chunky, MS U.S. town in Mississippi Population (2000): 344 Housing Units (2000): 136 Land area (2000): 0.833189 sq. miles (2.157949 sq. km) Water area (2000): 0.000000 sq. miles (0.000000 sq. km) Total area (2000): 0.833189 sq. miles (2.157949 sq …   StarDict's U.S. Gazetteer Places

 • Chunky, MS — U.S. town in Mississippi Population (2000): 344 Housing Units (2000): 136 Land area (2000): 0.833189 sq. miles (2.157949 sq. km) Water area (2000): 0.000000 sq. miles (0.000000 sq. km) Total area (2000): 0.833189 sq. miles (2.157949 sq. km) FIPS… …   StarDict's U.S. Gazetteer Places

 • Chunky — Chunk y (ch[u^][ng]k*[y^]), a. Short and thick. [U. S.] Kane. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Chunky — est une commune située dans l État du Mississippi, aux États Unis. Portail du Mississippi Catégories : Ville du MississippiComté de Newton (Mississippi) …   Wikipédia en Français

 • chunky — thickset, 1751, from CHUNK (Cf. chunk) + Y (Cf. y) (2). Originally U.S. colloquial. Related: Chunkiness …   Etymology dictionary

 • chunky — *stocky, thickset, thick, stubby, squat, dumpy Analogous words: rotund, chubby (see FLESHY) …   New Dictionary of Synonyms

 • chunky — [adj] fat, plump beefy, chubby, dumpy, heavyset, husky, rotund, scrub, squat, stocky, stout, stubby, thick bodied, thickset; concepts 491,773 Ant. skinny, slim, thin …   New thesaurus

 • chunky — ► ADJECTIVE (chunkier, chunkiest) 1) (of a person) short and sturdy. 2) containing chunks. DERIVATIVES chunkily adverb chunkiness noun …   English terms dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”